loading...

Storsäck tömning

Tömning av storsäckar eller Big-Bags kan göras på många sätt beroende på säckutformning och krav.
Innehållet kan tömmas ut direkt eller använda säcken som behållare för satsvis tömning.
Tömningen görs ofta genom att man skär upp botten eller tömmer via en tömningsstos i botten av säcken.
Vi har tömmare för alla säckmaterial så som väv eller papper.
Ett storsäckssystem innehåller oftas en inmatningsbana, telfer, tömmare, system för utsug och någon form av dosering eller transport av bulkmaterialet.

Vill du veta mer?

Begär mer information eller offert här: