loading...

Satsblandning

Blandning av olika bulkprodukter med tillsatser i form av  vätska. Sats blandning på 25 till 10 000 liter.
Beroende på materialet som ska blandas väljes olika blandningsverktyg, "Ribbon", plog, skruv eller paddlar.
Blandarens hus varierar också med kundens önskemål och utrymmet som finns tillgängligt, stående kon, cylinder eller
ett U-format hus.
Antal inlopp kan varieras beroende på produkter som ska matas in.
Ska vätska matas in, görs detta med ett spraymunstycke för att undvika klumpbildning i blandningen.
Utloppet kan också varieras, allt från att öppna hela bottenytan till en rund öppning för röranslutning.

Vill du veta mer?

Begär mer information eller offert här: