Fyllmaskiner över 100 kg

Vi erbjuder fyllningsmaskiner för torra bulkmaterial i olika typer av förpackningar så som storsäckar, oktabiner, fat och container.
Fyllnings- och doseringssätt beror på materialegenskaper, viktnoggrannhet, kapacitetskrav och emballagetyp.
För hanteringen erbjuder vi allt från pallfritt system eller helautomatisk pallhantering med pallmagasin, skyddsark och ackumuleringsbana.

Vill du veta mer?

Begär mer information eller offert här: